v
מדיניות וחזון - טכנולוגיית להבים

מדיניות וחזון

עמודי ההצלחה שלנו

תכנית “עמודי הצלחה” של Whitney & Pratt מתווה ששה ערכים מרכזיים שלפיהם עובדת טכנולוגית להבים. ערכים אלה מספרים את הסיפור של העובדים והחברה כאחד ובין היתר: העצמת העובדים ושיתופם בנעשה בחברה, מנהיגות מתוך יושרה, אמינות, הנדסה לצרכי איכות, רווחיות ועוד. במסגרת זו, טכנולוגית להבים משקיעה חשיבה ומשאבים רבים בדרכים לקידום ולהעצמה של העובדות והעובדים בחברה שהופכים אותה למה שהיא.

עמודי ההצלחה

עמודי ההצלחה

טכנולוגית להבים וכל עובדיה מחויבים לערכי הליבה אשר מסדירים את התנהלות החברה בכל תחומי פעילותה ומול כל הגורמים.

ערכים אלה מגלמים את יסודות הבסיס ומהווים קווים מנחים עבור כל עובד ועובדת בחברה בכל הדרגות.

אנו מאמינים ששמירה על ערכים אלה היא אינטרס של החברה ועובדיה ומקפידים לפעול לפיהם בכל עשייה יומיומית.

 

אמינות – לכבד התחייבויות.

יוזמה – להמציא פתרונות חדשים ויצירתיים.

יושרה – לפעול נכון, לנהוג באופן מכובד ואתי.

שירות לקוחות – לעלות מעל ומעבר לכל הציפיות.

מצוינות – לשאוף לטוב ביותר.

סתגלנות – לאמץ שינויים.

אחריות – לקחת אחריות אישית ולהתמיד.

 

 

  
במשך כמעט חמישה עשורים, הניעו עשרות מיליוני החלקים שיוצרו בטכנולוגית להבים כלי טיס בכל העולם, תוך שהם צוברים בהצלחה מאות מיליוני שעות טיסה. טכנולוגית להבים בע"מ מייצרת תחת קורת גג אחת להבי קומפרסור למנועים של מטוסי סילון ולמנועי טורבינות גז. טכנולוגית להבים ממשיכה ללא הרף לשפר את יכולותיה ולהגדיל את קיבולת הייצור שלה על מנת לעמוד בדרישות השוק הגדלות בקצב מהיר. מאז הקמתה, שקדה החברה על חדשנות, גמישות ושיפור מתמיד בטכנולוגיות הייצור שלה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות